Daily Archives: May 19, 2014

Maxima 165

“Eu sunt Lumina lumii; cel ce Imi urmeaza Mie nu va umbla in intuneric, ci va avea lumina vietii.” (Ioan 8, 12)

Posted in Maxime | Leave a comment